,İyi Bir Markanın Temel Özellikleri
İyi bir marka ile ilgili temel özellikler ise şunlardır:
•Kolay akılda kalır olması,
•Telaffuzu kolay olması,
•Olumlu mesaj vermesi,
•Ürünle ilgili yönlendirici veya fikir verici olmasıdır.

Buna benzer detaylar, markanın piyasada tutunabilmesi, dahası firma genelinde bir marka anlayışı ve kültürü oluşması için birer başlangıç olarak kabul edilebilir. Ayrıca seçilen markanın kullanılacak ürün veya hizmetler için marka kanunları bakımından tescil edilebilirliği için Marka ya da Patent Vekillerine danışılmalıdır. İlgili marka sadece üretilecek mal veya hizmet için değil, ona yakın ürünler için de araştırılmalıdır.

İhracat açısından bakıldığında, markanın ihraç yapılan ülkede de araştırılması, hem ilgili ülkenin marka kanunları bakımından, hem de isim, logo ya da işaretin tutunabilirliği açısından kapsamlı olarak incelenmesi gerekmektedir. Genellikle ihracat yapılan ülkenin diline uygun isim ve işaretlerin seçilmesi bazı sorunlar oluşturabilmektedir. Çünkü kullanılan isim ya da markanın ihracat yapılan ülkede tescilli olma olasılığı yüksektir.

Ayrıca, marka başvurusu ya da tescilinden sonra, tescile gerek duyulmayan ama markayla benzeşen isim ya da markaların tescilini yaptırmak da önemlidir. “Marka izleme” denilen bu takip sürecinde, tescil ilanlarına çıkan kayıtların marka vekili tarafından izlenmesi, ilanlarda markayla benzeşen herhangi bir marka tescil başvurusuna rastlanıldığında hemen itiraz edip, benzer markanın tescilinin engellenmesi gereklidir.