Bayramoğlu Patent | Hizmetlerimiz

İNTERNET ALAN ADLARI TESCİLİ

Şirketlerin kendilerinin ve ürünlerinin tanıtımlarını internet üzerinden yapması olağan hale geldiği gibi ürün ve hizmetlerinin internet tabanlı sunulması/pazarlanması da gündeme gelmiş ve e-ticaret uygulamaları şirketlerin önemli birer is surecini oluşturmaya başlamıştır.Gerçek ya da tüzel kişilerin bu şekilde internet ortamında faaliyet göstermeleri bir internet sitesi aracılığıyla mümkün olmaktadır. 3. kişilerin de bu siteye erişimini sağlayan adlara alan adı denmektedir.

Alan Adı Çeşitleri
Alan adları gTLD (generic top level domain names) ve ccTLD (country code top level domain names) olarak ikiye ayrılmaktadır.
".com; .org; .net; vb.." uzantılı alan adları, gTLD alan adlarına örnek olarak gösterilebilir. Bu alan adları ilk gelen ilk alır prensibine bağlı olarak başkası adına tahsisinin gerçekleşmemiş olması koşuluyla başvuru sahibi adına o an itibariyle tahsis edilir.
ccTLD alan adları ise sonlarında ülkelere ilişkin kodların bulunduğu alan adlarıdır. Örneğin Türkiye için .tr; Fransa için .fr; İsviçre için .ch; Almanya için .de; Belçika için .be uzantıları ülkesel kodları belirlemektedir. Bu alan adlarının tahsis kuralları her bir ülkenin kendi inisiyatifine bırakılmış olup Türkiye'de bu alan adlarının yönetimiyle ODTU DNS Grubu ilgilenmektedir.
Türkiye'de Alan Adları
Alan adlarının tahsisinde, Türkiye'de incelemeli ve incelemesiz olmak üzere iki sistem uygulanmaktadır:

İncelemeli sistem kapsamında tahsis edilen alan adlarında tahsis işleminin gerçekleşmesi için başvuru sahibinin o alan adi üzerinde haklı bir menfaati bulunduğunu ispat etmesi gerekmektedir. (ticaret sicil gazetesi, nüfus cüzdanı, marka başvurusu, vs...)

İncelemesiz sistem kapsamında tahsis edilen alan adlarında da tahsis işlemi başvuru anında gerçekleşmekte ve ek bir prosedüre ihtiyaç duyulmamaktadır.

Uluslararası arenada yaşanan yoğun tartışmaları takiben getirilen yeni uygulamalar kapsamında son yıllarda ulusal alfabelerdeki karakterler de kullanılmak suretiyle alan adlarının tahsisine başlanmıştır. IDN ( Internationalized Domain Names ) olarak adlandırılan bu sistem Türkiye'de ODTU DNS Grubu tarafından uygulamaya geçirilmiş olup ç,g,i,ö,ü,$ harflerini içeren alan adlarının da tahsisi işlemleri gerçekleştirilmektedir.
 

Online:2 Bugün:35 Dün:48 Toplam:157373