Bayramoğlu Patent | Hizmetlerimiz

ENDÜSTRİYEL TASARIM TESCİLİ

Bir ürünün tümü veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütünüdür.
Tasarım Tescili koruma süresi 25 yıldır. Belge gelme süresi ortalama 8-10 aydır.

Endüstriyel tasarım Tescili Süreci Neleri İçerir?
Ülkemizde endüstriyel tasarımların tescil süreci özet olarak şekli inceleme, endüstriyel tasarım siciline kayıt ve yayın, itirazlar ve belgelendirme olarak dört ana işlem sürecinden oluşmaktadır.
Şekli İnceleme:
Başvuru için gerekli evrakların başvuruda sunulup sunulmadığı, sunulmuş ise bu evrakların ilgili Yönetmelik maddelerinde açıkça ifade edilen nitelikte olup olmadığının incelenmesidir.
Endüstriyel Tasarım Sicile Kayıt ve Yayımlama:
Endüstriyel tasarım tescil başvuruları Endüstriyel Tasarım Siciline kaydedilmesi ve ilgili ilk Resmi Endüstriyel Tasarımlar Bülteninde yayınlanmasıdır.
Tescile İtiraz:
Yayınlanan tasarımlara, yenilik ve ayırt edici nitelik vasfına sahip olmadığı gerekçesiyle yada hak sahipliğine dayanarak ilân tarihinden itibaren altı ay içinde Enstitü nezdinde itiraz edilmesidir.
İtiraz edilen tasarımın hak sahipliği ile, yenilik ve ayırt edici nitelik vasfına sahip olup olmadığı sunulan belgeler ışığında Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından incelenir.
Belgelendirme:
Endüstriyel Tasarım Bülteninde yayınlanan ilgili tasarım ya da tasarımlara 6 aylık yasal itiraz süresi içerisinde itirazda bulunulmaması ya da yapılan itirazların reddedilmesi ile tasarım tescil belgesinin hazırlanmasıdır.

554 Sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, bir tasarım tescil başvurusu, başvuru aşamasında "yenilik" ve "ayırt edici nitelik" kriterlerine göre incelemeye tabi tutulmamaktadır. Endüstriyel tasarım tescil sistemi, itiraza dayalı, incelemesiz bir sistemdir.

Online:1 Bugün:31 Dün:48 Toplam:157369