Madrid Protokolü Mal ve Hizmet Yöneticisine İlişkin Duyuru...


Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) tarafından hizmete sunulan son projelerden birisi olan Mal ve Hizmet Yöneticisinin (Goods & Services Manager) Türkçe sürümü, WIPO ve Türk Patent Enstitüsü işbirliğinde hazırlanmıştır.Mal ve Hizmet Yöneticisi, uluslararası marka başvurusu yapmak isteyen marka sahiplerine veya marka vekillerine, başvurularının mal ve hizmet listelerini hazırlarken yardımcı olmak amacıyla tasarlanmıştır.
Mal ve Hizmet Yöneticisine internet üzerinden http://www.wipo.int/mgs/ adresinden erişilmesi mümkündür. Ana sayfanın sağ üst köşesinde yer alan pencereden Türkçe seçeneğinin seçilmesiyle Mal ve Hizmet Yöneticisinin Türkçe sürümüne erişilecektir.
Uluslararası marka tescil başvurusunda bulunmak isteyen başvuru sahipleri, başvurularında yer alan terimlerin İngilizce karşılıklarına Mal ve Hizmet Yöneticisi aracılığıyla ulaşmanın yanı sıra, “Göz at” veya “Ara” seçeneklerini kullanarak ilgili Nis sınıfı veya aranan terimi içeren farklı sınıflardaki tüm girişler hakkında da arama yapabilecektir.

Mal ve Hizmet Yöneticisinin Türkçe sürümünde Nis sınıflandırması alfabetik listesinin 10. baskısında (2013 yılı değişikliklerini kapsar biçimde) yer alan tüm terimler bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin 2012/3 sayılı Tebliğ’de yer alan terimlerin İngilizce çevirilerine http://www.tpe.gov.tr/portal/default2.jsp?sayfa=280 adresinden erişilmesi mümkündür. 

Mal ve Hizmet Yöneticisinin kullanımıyla ilgili bilgiler http://www.wipo.int/gsmanager/index.jsp?lang=en adresinde Yardım ve Sık Sorulan Sorular başlıkları altında yer almaktadır. 

Mal ve Hizmet Yöneticisinde aranan bir terimin sonuna ( * ) işareti konulması durumunda, ilgili terimin kendisi dışında, ilgili terimi içeren, sistemde kayıtlı tüm mallar ve hizmetler de sonuç ekranında görülebilecektir. 
Mal ve Hizmet Yöneticisinde yer alan terimlerin çevirileri Enstitü tarafından WIPO’ya bildirimde bulunmak suretiyle değiştirilebilir niteliktedir.